vngame1Slide thumbnail
Apr
23

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 22/5/2015

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 23/04/2015  STT Tài khoản Tiền 1 baolong689 10140851 2 DuyKhanhtd 9568248 3 DangCapSieuSao 8550000 4 Khách 40304 4240648 5 hieule 4123000 6 Like’s And’s Cmt’s […]

Apr
22

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 21/04/2015

Bảng xếp hạng Top 7 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 21/04/2015  1 Van Thang Dinh 16435000 2 DuyKhanhtd 15748246 3 DangCapSieuSao 8835000 4 hieulee 7600000 5 hieule 6555000 6 Huân Davis 4940000 7 […]

Apr
20

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro Tuần 2/4/2015

Bảng xếp hạng Top 7 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 20/04/2015  STT Tài khoản Tiền 1 Huân Davis 125153000 2 DuyKhanhtd 105093156 3 Van Thang Dinh 66785523 4 hieule 50026802 5 Hoàng Phú […]

Apr
20

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 19/04/2015

Bảng xếp hạng Top 7 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 20/04/2015  STT Tài khoản Tiền 1 Huân Davis 10450000 2 Van Thang Dinh 9025000 3 hieule 8740000 4 DangCapSieuSao 8170000 5 DuyKhanhtd 7532096 […]

Apr
19

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 18/4/2015

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 19/4/2015 STT Tài khoản Tiền 1 hieule 14744000 2 hieulee 10313761 3 Huân Davis 8075000 4 tuanhp01 6323409 5 Van Thang Dinh 4905620 6 Khách […]