vngame1(1)Slide thumbnail
Mar
04

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 03/03/2015

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 04/03/2015 STT Tài khoản Tiền 1 Luuvannam Luu 5035000 2 wadongian 4477141 3 NamTony2 2933087 4 Tinhyeu Hanhphuc 2565000 5 Minh Tri Tran 1995000 […]

Mar
03

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 2/03/2015

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 3/03/2015  STT Tài khoản Tiền 1 cauam 2632678 2 Luuvannam Luu 1543750 3 NamTony2 1486199 4 zkduyquang 1463000 5 Minh Tri Tran 1445995 6 […]

Mar
02

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro Tuần 4 Tháng 2/2015

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 02/03/2015 STT Tài khoản Tiền 1 zkduyquang 31236000 2 duyquang 30210000 3 Luuvannam Luu 21992500 4 Khách 8786 15295950 5 Dao Tuan Thuong 9650072 […]

Mar
02

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 1/3/2015

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 02/03/2015 STT Tài khoản Tiền 1 zkduyquang 7809000 2 Luuvannam Luu 1277750 3 Khách 10432 647900 4 tututu 570000 5 Nam Kaka 547390 6 […]

Mar
01

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro Tháng/02/2015

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 1/03/2015  STT Tài khoản Tiền 1 duyquang 158084750 2 zkduyquang 83669350 3 biocazinc2 49924980 4 Luuvannam Luu 45195300 5 longthang110212 30970000 6 Dao Tuan […]