vngame1(1)Slide thumbnail
Dec
22

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro Tuần 3 – Tháng 12/2014

Bảng xếp hạng Tuần 3 – Tháng 12/2014 Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 22/12/2014 Khách 7474 (Level 24 – Siêu cao thủ) BeoHim (Level 19 – Xuất môn) Nhungg (Level 21 – […]

Dec
22

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 21/12/2014

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online                                                                                                            Cập nhật lúc 10:00 am ngày 22/12/2014 STT Tài khoản Tiền 1 duyquang (Level 18 – Cao thủ) 2432000 2 Khách 7474 (Level 25 – Siêu cao thủ) 1995000 […]

Dec
21

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 20/12/2014

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online                                                                                                            Cập nhật lúc 10:00 am ngày 21/12/2014 STT Tài khoản Tiền 1 thangrau 1995000 2 Khách 7826 1900000 3 Điều Mày KhôNg Biết 741000 4 duyquang 684950 5 Quốc […]

Dec
20

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 19/12/2014

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 20/12/2014 STT Tài khoản Tiền 1 BeoHim (Level 19 – Xuất môn) 3563129 2 Khách 7474 (Level 22 – Cao thủ) 2755000 3 Nhungg […]

Dec
19

Bảng xếp hạng Cơ thủ Pro ngày 18/12/2014

Bảng xếp hạng Top 20 Cơ thủ Pro – Bida online Cập nhật lúc 10:00 am ngày 19/12/2014 STT Tài khoản Tiền 1 Khách 7474 (Level 20 – Cao thủ) 2375000 2 Nhungg (Level 20 – Cao thủ) 1241127 3 thatnd […]