Epic Defenders TD

Epic Defenders TD

Xem: 47302   Tải: 32004   Thích: 26781

Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ

 

Từng binh đoàn đang tiến đến chiếm đánh vùng đất của bạn, hãy sắp xếp sao cho các thiết bị vũ trang của bạn có thể tiêu diệt được hết từng đợt lính tấn công và bảo vệ lãnh địa của bạn nhé.

 

 

 

 

Quảng Cáo